Kontakt

ACENT s.r.o. – Profesionálna renovácia toner a servis tlačiarni

 

Prevádzka: K výstavisku 13, 911 01 Trenčín
IČO: 363 38 036    IČ DPH: SK 202 1873 810
Banka: ČSOB č. ú.: SK22 7500 0000 0040 1950 4565,   BIC (SWIFT) CEKOSKBX
Tel.: 0915 828 000                   acent@hotmail.sk         www.acent.sk
  
Otváracie hodiny:
Pondelok             od 9,00 hod. do 11,30 hod   a   13,00 hod do 15,30 hod
Útorok                  od 9,00 hod. do 11,30 hod   a   13,00 hod do 15,30 hod
Streda                   od 9,00 hod. do 11,30 hod   a   13,00 hod do 15,30 hod
Štvrtok                 od 9,00 hod. do 11,30 hod   a   13,00 hod do 15,30 hod
Piatok                   od 9,00 hod. do 11,30 hod   a   13,00 hod do 15,30 hod
Sobota                                                      zatvorené
Nedeľa                                                      zatvorené
                              mimo otváracích hodín sme na tel.:  0915 828 000