GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Pri poskytovaní našich produktov a služieb pracujeme s niektorými osobnými údajmi. Naše stránky sú verejne dostupné. Uvedomujeme si dôležitosť s nakladaním s osobnými údajmi a ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou. Spracovávajú sa iba fakturačné údaje v účtovnej agende.  So spracovaním dát dávate svoj súhlas majiteľovi a zároveň prevádzkovateľovi internetových stránok, teda našej spoločnosti ACENT s.r.o., Trenčín  IČO: 363 38 036 vystupuje ako tzv. prevádzkovateľ osobných údajov. Ak máte otázky alebo budete chcieť uplatniť svoje práva vo veciach spracúvania osobných údajov  obráťte sa prosím na našu Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov s predmetom mailu alebo značku v písomnej komunikácií „GDPR-DPO“:

E-mail:

acent@acent.sk

Adresa firmy:

ACENT s.r.o., J. Halašu 2703/6, 911 08 Trenčín