Služby

Radi Vám poskytneme ekonomický rozbor nákladov na tlač, aby sme Vám mohli odporučiť najvhodnejší typ tlačiarne.

Dodávame originálny, kompatibilný alebo renovovaný spotrebný materiál.

Vykonáme profylaktiku tlačiarní (čistenie tlačiarní).

Ak máte prázdne kazety, vykúpime ich od Vás. Naša spoločnosť zabezpečuje aj likvidáciu kaziet, ktoré nemožno ďalej renovovať v súlade s platnou legislatívou.

Sme tu pre Vás aj v prípade, že potrebujete záručný alebo pozáručný servis pre Vašu tlačiareň HP.

Renovácia tonerov.

V súčasnej dobe je udržateľnosť a ochrana životného prostredia dôležitým a často diskutovaným témou. Každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia rôznymi spôsobmi. Jedným z možných spôsobov, ako môžeme znižovať negatívny dopad našej spotreby na životné prostredie, je renovácia tonerov.

Renovácia tonerov je proces, ktorý umožňuje znovu použiť tonery, ktoré už boli raz použité a ktoré by inak skončili na skládke. Tento proces zahŕňa čistenie tonerov, dopĺňanie tonerového prášku a výmenu dielov, ktoré sú poškodené alebo opotrebované. Renovované tonery sa potom môžu použiť ako nové, s rovnakou kvalitou a výkonom.

Renovácia tonerov má pozitívny vplyv na životné prostredie z niekoľkých dôvodov. Po prvé, znovupoužitie tonerov znižuje množstvo odpadu, ktoré by inak skončilo na skládke a potenciálne by mohlo znečistiť pôdu a vodu. Po druhé, proces renovácie tonerov vyžaduje menej energie a surovín ako výroba nových tonerov. Výroba nových tonerov vyžaduje ťaženie a spracovanie surovín, výrobu a prepravu tonerov a balenia. V porovnaní s týmito krokmi je proces renovácie tonerov oveľa menej náročný na suroviny a energiu.

Okrem toho, renovácia tonerov znižuje náklady spojené s tlačou. Náklady na renováciu tonerov sú často nižšie ako náklady na nákup nových tonerov, čo môže pomôcť ušetriť financie pre jednotlivcov, firmy a organizácie.