Služby

Spracujeme Vám ekonomický rozbor nákladov na tlač a doporučíme Vám vhodný typ tlačiarne

Dodáme Vám originálny, kompatibilný alebo renovovaný spotrebný materiál pre vašu tlačiareň

Vykúpime od Vás prázdne kazety

Zlikvidujeme našim zákazníkom kazety nevhodné k ďalšej renovácií v zmysle platnej legislatívy

Vykonávame profylaktiku tlačiarní

Záručný a pozáručný servis tlačiarni HP