Výkup tonerov

Vykupujeme použité tonery a kazety do tlačiarní

Po vypísaní tonerovej kazety ju vložte do originálneho obalu (antistatického sáčku pre laserový toner a kartónovej krabice). Keď už nemáte originálnu krabicu, použite primeranú náhradu a zamedzte poškodenie kazety igelitovým alebo papierovým sáčkom. Pri preprave sa týmto zamedzí poškrábaniu alebo ošúchaniu kazety.

Farebnú atramentovú kazetu neprelepujte páskou, ale zamedzte styku tlačovej hlavy so sáčkom. Uzatvorte ju do sáčku.

Vyhradzujeme si právo preskúšať kazety našimi technikmi.

Čiernu atramentovú kazetu neprelepujte žiadnou páskou a uzatvorte ju do sáčku.

Už renovované alebo kompatibilné kazety nevykupujeme.

Vykupujeme iba plne funkčné kazety. Typy, množstvá a ceny výkupu sa menia, preto sa informujte na aktuálnu cenu. O nové typy tonerov je väčší záujem.

Dohodnite si s nami ceny, platbu a spôsob výkupu

najčastejšie vykupujeme tieto tonery :

HP CF360X „no. 508X“ * HP CF360A „no. 508A“ * HP CF361X „no. 508X“ * HP CF361A „no. 508A“

HP CF362X „no. 508A“ * HP CF362A „no. 508A“ * HP CF363X „no. 508X“ * HP CF363A „no. 508A“

HP W2030X „no. 415X“ * HP W2031X „no. 415X“ * HP W2032X „no. 415X“ * HP W2033X „no. 415X“

HP W2030A „no. 415A“ * HP W2031A „no. 415A“ * HP W2032A „no. 415A“ * HP W2033A „no. 415A“

HP CF410X „no. 410X“ * HP CF411X „no. 410X“ * HP CF412X „no. 410X“ * HP CF413X „no. 410X“

HP CF410A „no. 410A“ * HP CF411A „no. 410A“ * HP CF412A „no. 410A“ * HP CF413A „no. 410A“

HP CF540X „no. 203X“ * HP CF540A „no. 203A“ * HP CF541X „no. 203X“ * HP CF541A „no. 203A“

HP CF542X „no. 203X“ * HP CF542A „no. 203A“ * HP CF543X „no. 203X“ * HP CF543A „no. 203A“